Nastavení cookies

Na našem webu používáme cookies.

Některé z nich jsou k fungování stránek nezbytné, ale o těch ostatních můžete rozhodnout sami.

Služby

Meditace

Meditace je stav - nikoliv činnost.
Meditace je cestou, která nám pomůže uvolnit poklady sebelásky, které odpočívají hluboko v Nás. Meditace je forma Modlitby, na vyšší úrovni přístupu k Božským Silám.
Vybavte si ve své mysli nejpříjemnější místo, pro meditaci, kde byste rádi byli.
Myšlenky, přicházejí a odcházejí, tam a zpět, jako vlny oceánu. Poté se všechny vaše myšlenky zklidní, jako vlny, jež skončily v písku na pobřeží.

Než začneme meditovat, je nutné abychom se obklopili ochranou mocí tvořivých sil, na něž se snažíme naladit. Nikdy se, můj příteli, neotvírej, aniž by ses neobklopil duchem Krista – tak budeš vždy veden a ochraňován, Jeho silami.
Můžeš použít například tyhle ochranné modlitby.
Obklopuji se přítomností Krista, aby se prohloubilo moje porozumění a moje cíle, byly v souladu s Jeho cíly. (585-4)
Obklopuji se vědomím Kristovy mysli. Ať jsou tedy moje cíle a moje tužby očištěny, abych se stal prostředníkem, jehož může řídit, a abych dělal to, co by si přál.
Žiješ v materiálním světě, podléháš jeho zákonům. Když na tebe působí hudba či dýchání, považuj je za prostředky sloužící k naladění a nikoliv cíle naladění.
Medituj o plodech Ducha a každá buňka tvého těla si uvědomí Život v Duchu.

Gongová Vibrační Ceremonie

Ponořte se do blahodárných frekvencí a vibrací zvuků Gongů, Zvonkoher i zpívajících mís. Představte si, že tento ozdravný a harmonizující zvuk vyplňuje prostor, který jste si stvořili. Když je celý prostor kolem Vás naplněn těmito vibracemi zvuku, ty se pohybují všude kolem Vás a prostupují i Vaším tělem. Každou buňkou Vašeho těla. 

Vibrace zvuku Vás laskají, utěšují Vás, léčí Vás, jako ta nejpříjemnější energetická masáž. Cítíte se lehčí, šťastnější, spokojenější, uvolněnější, vitálnější i zdravější.
Vibrace zvuku jsou schopny na buněčné úrovni navodit proces sebeléčení. Vibrace zvuku uvolňují mysl, zlepšují spánek, čistí i harmonizují naše energetická centra, zmírňují bolest a posilují naši imunitu.

Vibrace zvuku ve vzájemném propojení Vám pomohou v naladění se, na svou prapodstatu – tedy naladění se na Zdrojovou esenci uvnitř nás samotných.

Meditace v rakvi

Pro ty z Vás, kteří máte zájem o intenzivnější prožitek při meditaci, je rakev ideálním nástrojem, jak se hlouběji ponořit do svého psyché. I když je rakev, v podstatě kus předmětu z masivního smrkového dřeva, naše vědomí i podvědomí si ji okamžitě spojí se smrtí, tedy s utrpením i se strachem.

Kdo chce hlouběji nahlédnout na své stinné stránky a zapracovat na nich, je meditace v rakvi ideální příležitostí vědomě se vystavit tomuto tématu.
Může se nám podařit nahlédnout na naše minulé životy, na stíny i traumata v nich prožitá a vědomě si vzít svou životní sílu zpět.
Meditace v rakvi, je zcela individuální prožitek i proces, na který se nelze předem připravit, snad jen v přímé úměře k naší sebereflexi, co se týká práce s vlastními strach i stíny, a s jejími následnými propouštěními.

Výše zmíněná služba je pouze individuální a je nutné si ji vždy objednat předem. Po té, bude rakev umístěna do silového kruhu v meditační části Pyramidy. Po Vaší meditaci, bude rakev vždy odstraněna. Rakev není a nebude součástí silového meditačního kruhu z důvodu ohleduplnosti vůči ostatním bytostem, kteří o tuto službu neprojeví zájem a zcela zbytečně by je mohl pohled na rakev před jejich relaxací traumatizovat, či znepokojovat.

Modlitba – před meditací

Modlitba nám pomáhá, se před meditací, patřičně naladit.
Modlitba po meditaci, má větší léčivou sílu, obzvlášť, pokud jsme dosáhli hlubšího stavu změněného vědomí.
Prostřednictvím modliteb jsme schopni léčivé vibrace vyslat druhým a léčení jiných lidí, je léčení, sebe sama.
Pane, jsi mým příbytkem. Nechť Tvoje vůle, Tvoje cíle naplňují moji mysl, moje tělo, aby moje vůle byla shodná s Tvojí.
Otče, nechť tužby mého srdce, mého těla a mé mysli jsou zajedno s Tvými.
Svou životní sílu naplňuji Boží vůlí, nechť protéká nervy a svaly, tkanivem i celým tělem.
V každém objetí, v každém úsměvu, v každém vztahu vlastně hledáme Jednotu s Bohem. Nalezneme-li však někoho, kdo nás bude milovat podle našich představ, neznamená to, že dosáhneme Jednoty s Bohem. Jestliže Bůh je Láska, pak Boha nalezneme pouze tehdy, budeme-li milovat druhé. Lásku, po které toužíme, nalezneme jen tehdy, staneme-li se jejími šiřiteli.
Přikázání nové dávám vám, milujte se ve spolek, jako Já jsem miloval Vás, tak abyste i vy milovali jeden druhého. Tak všichni poznají, že jste moje děti, budete-li mít Lásku v Srdci, jedněch k druhým.

Přednášky-Semináře

Nabízíme Vám k pronájmu prostor Pyramidy Jednoty k pořádání přednášek, seminářů, koncertů, rituálů, velkých meditací, muzikoterapií, svateb…atd.

Přízemní prostor je velmi rozlehlý, s výbornou akustikou.
Základna Pyramidy je čtvercová o rozměrech 19,6m x 19,6m, a výšku má 12,5m.
V horním podlaží, je samotné srdce Pyramidy, tedy meditační, relaxační část, kde je energetický tok, téměř hmatatelný.

Intuitivní energetické masáže

Nabízíme Vám intuitivní energetické masáže v kombinaci se zvukem energetických zářičů, které jsou přikládány na Vaše těla. Vibrace těchto energetických zářičů, působí blahodárně na naše tělo, mysl i duši. V kombinaci s lidským dotekem se mohou uvolnit blokády nejen na těle fyzickém, ale i na našich jemněhmotných strukturách. Když zohledníme fakt, léčivého doteku bytosti, která je napojená na Zdroj, mohou se dít doslova zázraky. Masáže jsou zcela specifické a ušité na míru bytosti, která o ně požádá. Nabízíme Vám také klasické masáže, dle přání a požadavků bytostí. Tyto služby poskytuji zde v prostoru Pyramidy Jednoty. 

O nás

Jmenujeme se Jana a František Havlíkovi. Našim velkým snem bylo mít velkou léčivou pyramidu a v ní pořádat různá setkání a propojení s bytostmi jako například, meditace, modlitby, masáže, semináře, přednášky, koncerty atd. Původně jsme zamýšleli realizovat zhotovení menší pyramidy v původním bydlišti, nicméně osud tomu chtěl a toto se neuskutečnilo. Namísto toho, jsme začali hledat nový domov, původně rodinný dům. Během dvou let jsme se sedmkrát stěhovali, ale nakonec díky souhrnu našich rozhodnutí, díky synchronicitám, kterými jsme se nechali vést a díky našemu odevzdání nám přišla do života krásná pyramida v Bohdalově, kterou jsme zakoupili.

Jana - něco málo o mě.

Jsem nesmírně empatická a srdečná bytost. Vesmír mi poslal Pyramidu do života jen několik týdnů před naším nuceným vystěhováním z předešlého domova. Naše Pyramida, která má ve svém názvu / Jednota /, má lidi propojovat v jejich jedinečnosti. Svou vyzařující léčivou esencí a energií mohu nadchnout a inspirovat mnohé bytosti. Moje moudro, životní zkušenosti a prožitky včetně řešení, čištění a léčení svých traumat můžu předávat Vám, pokud o to budete stát. Také Vám mohu s láskou poskytnou masérské služby,
Dále nabízím jeden z mých talentů i darů, kterým je můj hlas, tedy frekvence a vibrace mého hlasu ve formě zpěvu, který Vám může býti nápomocný při Vaší pouti Zde na Gaie, či transformaci.

František – AMAN DEUS

Mám mnohaletou praxi s bytostmi, co se týká masáží i terapií. Jak ze soukromé praxe z původního bydliště, tak z praxe ze Španělska a z míst, kde jsme působili.
Prošel jsem výcvikem a osobním rituálem s šamany v Peru, a v současné době procházím dalším takovým intenzivním výcvikem, který se ovšem slovy nedá popsat. Prošel jsem pobytem ve tmě i čištěním a harmonizováním rodových linií.
Jsem intuitivní empat, léčitel, masér a citlivá bytost. Pomáhám lidem stavět se do své vlastní síly, skrze mou důvěru v sebe sama a v život zde na Zemi.
Moje témata k řešení jsou stálá kultivace charakteru, vědomá práce se svými strachy, stíny i bloky a následné čištění.
Harmonizace mužsko – ženské energie, téma vnitřního dítěte i sebelásky.
Jsem poslem a tlumočníkem Jeho, Zde na Matce Zemi.
Mám téměř třicetiletou praxi jak ve vlastním vztahu, tak v interakci s ostatními bytostmi. Za tu dobu jsem prošel mnoha lekcemi i zkouškami a v případě zájmu, Vám mohu předat Svá životní moudra.
Mezi mé talenty a dary patří také pomoc zbloudilým duším s jejich odchodem ke Zdroji, energetické čištění prostorů, mnohaletá zkušenost s ukotvováním Světla Zde na Gaie, oprava energetické mřížky……atd.

O PYRAMIDĚ

Nabízíme Vám, možnost sdílení a pobyt v prostoru, který je v souladu s Posvátnou Geometrií, tedy s v souladu s Prapodstatou. Možnost sdílení a pobyt v prostoru, který je energeticky v souladu a v harmonii s energiemi kosmicko zemskými a současně vytváří uvnitř Pyramidy velice mocný a léčivý energetický Vortex. Přínos pro naše tělo, duši i mysl je dle mého vnímání i dle pobytu Zde, nedocenitelný, co se týče přínosu na všech úrovních našich struktur, včetně přesahu multidimenzionálního. Toto místo je propojeno se Zelenou Horou ve Žďáru nad Sázavou ( Santini) a společně vytváří galaktické místo pro určité vyspělé galaktické národy. Taková propojená galaktická ambasáda.
Na tomto místě a v okolní krajině, v době minulé měli naši předkové – Druidové, vybudováno, Hradiště. Pod Pyramidou, tedy v jejím podloží, jsou mocné ochranné energetické symboly. Památka – Odkaz našich předků.

Používání celé Pyramidy, to znamená spodní rozlehlá část Pyramidy určená pro semináře, přednášky, koncerty, větší meditace, svatby...atd +horní meditační části, kde je 10 lůžek umístěných v silovém kruhu s oltářem uprostřed a čtyřmi křesly v každém rohu. Zde je tok energie téměř hmatatelný. 

Možnost zakoupení bylinných čajů, produktů z rakytníku, pyramidální vody, energeticky nabitého včelího medu. Možnost zakoupení minerálních kamenů. Možnost občerstvení z nápojového profesionálního automatu. Možnost zakoupení již uvařeného čaje z bylin ručně sbíraných i zakoupených v pestrosti druhů, včetně ženšenů, včetně tinktur...atd. O tuto službu je nutné požádat vždy předem. 

Možnost využití relaxační reprodukované hudby. Sociální zázemí v domku, který je v těsné blízkosti Pyramidy, kde jsou dvě samostatné toalety jak pro muže tak i pro ženy. Ve výjimečných případech se dá dohodnout i osprchování v našem soukromém prostoru. Možnost posezení a odpočinku na lavičkách v okolí pyramidy s výhledem na panorama okolní fauny i flóry, popřípadě možnost procházek po rozlehlém pozemku. Jako přidaná hodnota se nabízí procházky v okolní přírodě kde je velké množství rybníků potoků i pramenů vodních toků, tedy při vědomém napojení se na element i ducha vody nás může mocně posílit, tedy můžeme si vzít zpět svou životní sílu a též vědomě požádat o odebrání negativní energie. Nabízí se i možnost posílení našich energetických struktur vědomým se na pojením a objetím mocných stromů Léčitelů. Jak stromů Léčitelů Dárců - dub, bříza, borovice ... atd. Tak stromů Léčitelů Upírů - kaštan, smrk, topol ..atd, kteří vysají tyto negativní energie. Mocní Duchové Léčivých stromů jsou v blízkém okolí prostoru Pyramidy. 

Co se týká teplotního komfortu jak v létě tak v zimě? Používáme na chlazení i topení tepelné čerpadlo, které je sice výkonné, ale dle našich zkušeností není všemocné. Možnost využití elektřiny 230/V. Parkování vozů na soukromém pozemku, tedy parkoviště s kapacitou 17 aut + parkování na přilehlých travnatých pozemcích.

První zima Zde

 První zima Zde v prostoru.
Prošli jsme si na své dosavadní pouti životem Zde, různými místy naší vlasti. Bydleli jsme v místech s přívětivým klimatem a se spoustou luk, v podmínkách podhůří a podobného rázu, i v místech, která můžeme nazvat horská, s hlubokými lesy. Toto současné místo je zcela specifické tím, že je v okolí obrovské množství rybníků, potůčků i řek. Díky elementu vody, Duchu vody, se můžeme snáze propojovat se svou prapodstatou, mohou se nám snáze otevírat naše talenty i dary. Také zde jsou lesy a v nich mocní Duchové stromů léčitelů, se kterými se můžeme propojovat. Okolní krajina má návětrný charakter, což je ideálním místem, kde se můžeme propojit s Draky, mocnými strážci a ochránci. Toto celé je umocněno naším pobytem Zde v nesmírně silném energetickém prostoru Pyramidy, která je postavena dle principů posvátné geometrie, což hovoří samo za sebe.

Východ Slunce

Miluji rána kdy se na obloze objeví Otec Slunce. Miluji tyto posvátné okamžiky, naplněné životadárnou energií, tichem, mírem i klidem. V kolektivním poli, je vše ztišeno a zklidněno. O to více můžeme vnímat probouzející se přírodu, vibrace zvuků, zpěv různých druhů ptáků, kteří se navracejí z teplých koutů Matky Země. Člověk se snáze propojí s Gaiou i sám se sebou a uvědomí si, že mu bylo dáno privilegium Žít Zde, na Matce Zemi. Uvědomí si, že se může stát Božským Tvůrcem svého života, pokud to On Sám Sobě dovolí. Uvědomí si, že je to On, na kom opravdu záleží.

Ceník služeb


Relaxace= Meditace v Pyramidě

Relaxace
30min 290.- Kč
60min 550,- Kč
90min 770,- kč
Meditace v rakvi
30min 300,- Kč
60min 600,- Kč


Masáže 

Pyramida Jednoty - Bohdalov 362

objednávky: František Havlík - AmanDeus - 775976110

30min
650,- Kč
60min
1300,- Kč

objednávky: Jana Havlíková - 774976112

30min 300- Kč
60min 600,- Kč

Řízené meditace za doprovodu harmonizujícího zpěvu a vibrací energetických zářičů v Pyramidě

60min
350,- Kč

Vztahový terapeut - průvodce 

objednávky: František Havlík - Aman Deus - 775976110

30min 650,- Kč
60min 1300,- Kč

Pronájem Pyramidy

60min 1400,- Kč

Prohlídka Pyramidy

Dospělí
100,- Kč
Děti do 15 let
50,- Kč


Výše uvedené ceny jsou včetně DPHKalendář akcí 2023

Pozvánka na říjen

Drazí jste srdečně zváni na další krásné a inspirativní setkání v Pyramidě Jednoty. 

.Setkání organizuje Sueneé. 

Setkání přátel a fanoušků zpravodajského serveru Sueneé Universe, Zprávy z Galaxie a Skutečný život na Vysočině! 

Pojďme společně tvořit nový vesmír, setkat se v Pyramidě Jednoty v přátelské neformální atmosféře, sdílet zážitky a příběhy na téma: 

Moc přítomného okamžiku.

Program setkání:

14:00 ... Registrace vstupenek
15:00 ... Společná meditace
16:00 ... Moc přítomného okamžiku
19:00 ... předpokládaný konec

Upozornění:

- Vstup do relaxační zóny 2. patra pyramidy není v ceně vstupenky a hradí se provozovateli hotově na místě.
- Pyramida je klimatizovaná jen částečně. Doporučujeme si vzít teplé oblečení.

Veškeré informace najdete v odkazu níže

https://www.facebook.com/events/630008042610320/?ref=newsfeed
- Vstupenky je nutné zakoupit předem: 
https://www.smsticket.cz/.../38625-setkani-suenee...


Mějte klidné dny naplněné mírem a láskou.

 


Pozvánka na srpen

Meditace – Píseň života

Meditace se bude konat na tzv. Lví bránu, v úterý 8.8.2023 v 18.18 hod.

v posvátném prostoru Pyramidy Jednoty v Bohdalově č.p. 362.

Našim společným ideálem ve vzájemném propojení bude naladění se na svou prapodstatu – tedy naladění se na Zdrojovou esenci uvnitř nás samotných.

K tomuto naladění nám pomohou léčivé a harmonizující vibrace Gongů, zvonkoher i zpívajících mís.

Přijďte prosím včas.

Naciťte si prostor uvolněte svoji mysl a otevřete svá čistá srdce.

Co si vzít s sebou?. Úsměv na rtech, dobrou náladu, otevřené laskavé srdce, nezlomného ducha i víru v Něj – víru v sebe sama.

Cena za meditaci 450 Kč, doba meditace cca 1,5 hod

Objednávky prosím telefonicky na čísle

774976112 - Janinka

775976110 - František

Děkujeme

Na spřízněné duše se bez očekávání těší

Janinka a František Havlíkovi

www.pyramidajednoty.cz

Drazí dovolujeme si Vás pozvat na Meditaci :

Léčení sebe sama vibracemi zvuku

Meditace se bude konat v neděli 6.8.2023 od 17 hod – do cca 19 00 hod.

v posvátném prostoru Pyramidy Jednoty v Bohdalově č.p. 362.

Naším společným ideálem bude naladění se na prastaré a posvátné vibrace zvuku. K tomuto naladění nám pomohou léčivé a harmonizující vibrace Gongů, zvonkoher i zpívajících mís.

Našim společným ideálem ve vzájemném propojení bude naladění se na svou prapodstatu – tedy naladění se na Zdrojovou esenci uvnitř nás samotných.

Po meditaci bude krátká beseda na téma harmonizování a léčení sebe sama.

Přijďte prosím včas.

Naciťte si prostor uvolněte svoji mysl a otevřete svá čistá srdce.

Pití bude zajištěno formou průzračné vody z lesní studánky

Co si vzít s sebou?. Úsměv na rtech, dobrou náladu, otevřené laskavé srdce, nezlomného ducha i víru v Něj – víru v sebe sama.

Cena za meditaci 500 Kč, doba meditace a besedy cca 2 hod

Objednávky prosím telefonicky na čísle

774976112 - Janinka

775976110 - František

Děkujeme

Na spřízněné duše se bez očekávání těší

Janinka a František Havlíkovi www.pyramidajednoty.cz

Gongová koupel

Drazí

Pro Ty z Vás, kteří máte zájem se nořit do blahodárných vibrací Gongů a zpívajících mís, jsme připravili úplňkové SeTkání a propojení se sebou samým i s Matkou Zemí.

Gongová lázeň se bude konat v úterý 1.8.2023 v 18.00 hod v prostoru Pyramidy Jednoty v Bohdalově č.p. 362.

Cena 400 Kč, doba gongové lázně cca 1 hod

Objednávky prosím telefonicky na čísle

774976112  -  Janinka

775976110  -  František

Děkujeme

Na spřízněné duše se bez očekávání těší 

Janinka a František Havlíkovi   www.pyramidajednoty.cz

Pozvánka na červenec

Drazí - Seminář – Sebeláska – návrat domů do našeho srdce

Seminář se bude konat v sobotu 29.7.2023 od 09 00 hod – do cca 13 00 hod.

v posvátném prostoru Pyramidy Jednoty v Bohdalově č.p. 362.

Našim společným ideálem ve vzájemném propojení bude naladění se na svou prapodstatu – tedy naladění se na Zdrojovou esenci uvnitř nás samotných.

Program semináře.

Srdečné přivítání a krátké sdílení o nás samotných

Súfijský tanec – meditace (naladění se na své srdce, jednoduchou formou pohybu - tance, se záměrem odevzdání všeho nepotřebného a přijímání života – tedy lásky.

Meditace - Láska – klidová ceremonie na lůžku se zvuky energetických zářičů

Krátká přestávka - oběd, svačina, sdílení, zábava…….atd

Intuitivní tanec – vyladění mužsko – ženské energie v nás samotných

Kreativní tvorba – vybarvování mandal dle výběru a dle naší intuice

Rozloučení


Přijďte prosím včas. Svá vozidla zaparkujte na parkovišti, poté se prosím odeberte sami do Pyramidy, kde si v prostoru šatny v přízemí odložte osobní věci. (v případě Vašeho zájmu můžete použít i uzamykatelné skříňky na Vaše osobní věci)

Naciťte si prostor uvolněte svoji mysl a otevřete svá čistá srdce.

Pití bude zajištěno formou průzračné vody z lesní studánky

Drobné občerstvení? Může každý připravit doma předem a na semináři nabídnou a představit všem svou tvorbu v podobě chutného

pokrmu? - Jen myšlenka – nikoli – podmínka.

Co si vzít s sebou?. Úsměv na rtech, dobrou náladu, otevřené laskavé srdce, nezlomného ducha i víru v Něj – víru v sebe sama.


Cena za seminář 1 200 Kč, doba semináře cca 4 hod


Objednávky prosím telefonicky na čísle

774976112 - Janinka

775976110 - František


Děkujeme

Na spřízněné duše se bez očekávání těší

Janinka a František Havlíkovi www.pyramidajednoty.cz

Pozvánka na duben

Drazí přátelé

Je pro Nás velikým potěšením a ctí, s radostí Vám oznámit, a Pozvat Vás na propojení a SetKání Zde v prostoru Pyramidy Jednoty v Bohdalově se Sandrou Pogodovou, dne 28.4.2023 v 17.00 hod.

Sandru Pogodovou někdo může znát jako herečku a moderátorku, jiný zase jako spisovatelku a další jako ženu – dámu – bytost s neutuchajícím optimismem a jejím talentem i darem současně, předávat a sdílet s lidmi svůj životní příběh, který je vždy okořeněn v hojné míře radostí, smíchem i pozitivní energií pro Ní tak vlastní.

Na setkání a propojení v radosti bez očekávání se těší.

Janinka a František Havlíkovi

www.pyramidajednoty.cz

Vstupenky jsou k objednání u pořadatele – prednasky.pyramida@seznam.cz

Drazí srdečně Vás zveme do krásného prostoru Pyramidy Jednoty na inter-aktivní koncert 

Hlasem do Kořenů.

Mon Akirah zazpívá své autorské iniciační písně síly a lásky.

Ti z Vás, kteří jste voláni, přijďte dne 22.4.2023 v 18:00 hod do Pyramidy Jednoty v Bohdalově čp. 362 

Vstupné - dobrovolné- doporučené - 300Kč

Rezervace místa na info@pyramidajednoty.cz 

Hudební pozvánka pro Vás - viz níže

https://www.youtube.com/watch?v=xF7XWPT0K1k

Na setkání a propojení v radosti a lehkosti se těší tým.

www.pyramidajednoty.cz

 

Kontakt - Rezervace

+420 775976110   František Havlík 

+420 774976112   Jana Havlíková

 info@pyramidajednoty.cz

 Najdete nás i na Facebooku.   

                                 

               

Adresa

Bohdalov č.p. 362
592 13 Bohdalov
Vysočina, Česká republika

Obchodní informace

František Havlík
Horní Zádvoří 218
679 21, Bořitov

IČ: 49471597
DIČ: CZ6906033750

Zapsán v živnostenském rejstříku